Brandskyddsprodukter2019-02-27T17:13:34+01:00

Välj brandskyddsprodukter i ett komplett sortiment för en tryggare vardag

Rätt brandskyddsprodukter för ett effektivt skydd

Vi tillhandahåller alla produkter du behöver för ett komplett brandskydd. Några exempel på vanliga produkter är:

  • Kolsyresläckare
  • Pulversläckare
  • Skumsläckare
  • Vattensläckare
  • Förvaringsboxar för brandsläckare
  • Kärra för brandsläckare
  • Skumkärra
  • Brandposter
  • Brandstege
  • Ihopfällbar utrymningsstege

Brandtätning & brandförebyggande utrustning

Att stänga in branden och hindra brandspridning är ett tillförlitligt och effektivt brandskydd. Det passiva brandskyddet fungerar dygnet runt även när en lokal är obemannad. Tyvärr är brandtätningen ofta eftersatt, speciellt i äldre hus.

Vi har produkter för flera olika brandtätningsmetoder t.ex. drev, fogmassa, mjukskivor, modultätningar m.m. Vi inte bara säljer brandtätningsmateriel utan ombesörjer även brandtätningsarbeten över hela landet

En bra brandtätning kan vara skillnaden mellan tillbud och katastrof.produkt_brandtatning

Skyltar & utrymningsplaner

Varselmärkning! (Utdrag ur AFS 1997:11)

Arbetsgivare, den som råder över ett arbetsställe samt den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet skall se till att varselmärkning och varselsignaler enligt kraven i dessa föreskrifter och dess bilagor införs i verksamheten.

Arbetstagare skall ges fullständig och upprepad information och instruktion om varselsignaleringen på arbetsplatsen.

Instruktionen skall förklara innebörden av varselmärkningen, särskilt om den innehåller ord och vilka särskilda åtgärder och vilket uppträdande som varselmärkningen skall medföra.

Brandredskapsskyltar

Finns i div storlekar i pvc, aluminium och som dekaler.

Arbetsmiljöskyltar

De vanligaste finns i lager som standard, men vi tillverkar även efter Dina behov.

Utrymningsplaner

Tillverkas efter Dina önskemål i A4, A3 eller A2.