Utbildning2018-11-16T16:22:56+01:00

Brandutbildning & HLR-utbildning för företag

Grundläggande Brandutbildning
Teori och praktik

HLR-utbildning

Anläggningsskötarutbildning enligt senaste SBF 110-utgåvan

Den här utbildningen ger kunskap om anläggningens funktion, skötsel och handhavande.

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha minst två utsedda och utbildade anläggningsskötare.

Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Vi skräddarsyr utbildningen så det passar ert företag/verksamhet bäst.

Hör bara av er.